Thị trường ngày 21/2: Giá dầu, vàng, nhôm, đồng, quặng sắt và thép cây đồng loạt tăng

Thị trường ngày 21/2: Giá dầu, vàng, nhôm, đồng, quặng sắt và thép cây đồng loạt tăng

Thị trường ngày 21/2: Giá dầu, vàng, nhôm, đồng, quặng sắt và thép cây đồng loạt tăng

Gửi liên hệ cho chúng tôi