Hoà Phát (HPG): Thị trường trầm lắng do sức cầu yếu, sản lượng bán hàng trong tháng 2 chỉ bằng 70% c

Hoà Phát (HPG): Thị trường trầm lắng do sức cầu yếu, sản lượng bán hàng trong tháng 2 chỉ bằng 70% c

Hoà Phát (HPG): Thị trường trầm lắng do sức cầu yếu, sản lượng bán hàng trong tháng 2 chỉ bằng 70% c

Gửi liên hệ cho chúng tôi